Julkinen tilausteos

Teos esiteltiin Oulun seudun koulutuskuntayhtymän Kontinkankaan kampuksen laajennusosan vihkiäisjuhlassa 20.4.2012. Niin sanottua prosenttitaidetta kampuksen tiloihin ostettiin Sampo Kaikkoselta, Kari Södöltä, Lauri Rankalta, Helena Kaikkoselta ja Moosa Myllykankaalta. Taideteoksissa kantavana teemana oli ”Elämän kaari”.

Sampo Kaikkonen:

Tilausteosten taustalla oleva "Elämän kaari" -teema oli hyvin laaja ja haastava sillä se pitää sisällään lähes kaiken. Elämän kaari on yksinkertaisesti ajateltuna paraabeli, joka alkaa nollasta, nousee elämän huippuun ja hiipuu pikkuhiljaa pois päättyen kuolemaan.

Tämä oli minullakin ensimmäinen lähtökohta, mutta kronologisten elämän vaiheiden sijaan päädyin kuvaamaan elämässä jatkuvasti läsnä olevaa haurautta, alku ja loppu ovat kohtalon ominaisuudessa aina läsnä kietoutuen elämään. Myös uuden elämän mahdollisuuteen sisältyy aina kuoleman uhka.

Elämä on haurasta ja epävarmaa. Varmaa on ainostaan se, että jos elämä alkaa, se vääjäämättä myös päättyy. Milloin elämän voi sanoa alkavan? Entä päättyykö se viimeiseen hengenvetoon, vai onko elämä laajempi käsite kuin fyysinen olotila?

Syntymä, elämä ja kuolema ovat kaikki yhtä arvokkaita. Myös elämän loppu pitäisi hyväksyä ilman surun velvollisuutta. Hyvään elämään kuuluu oikeus hyvään kuolemaan. Maalauksen oikeanpuoleisen hahmon siipien oli aluksi tarkoitus olla mustat, mutta maalatessani mietin kuolemaa ja kuinka siihen liittyvä surullisuus on osittain kulttuurin luoma velvollisuus. Mietin olisiko tuota kuoleman synkkää mielikuvaa mahdollistaa muuttaa ja helpottaa vääjäämätöntä kuoleman kohtaamista. Tästä syystä siipien synkkä musta muuttui lämpimän ruskeaan sävyyn.

Minulle maalaamiseen sisältyy aina filosofista ajattelua. Se on keskustelua teoksen ja tekijän välillä. Toivon, että vastaavanlainen keskustelu syntyy myös katsojan ja teoksen välille. Maalaus on ikäänkuin peili, josta katsoja reflektoi omaa elämäänsä. Tästä syystä esittävä eli figuratiivinen maalaustapa on minulle tärkeä. Se mahdollistaa aidon diskurssin ymmärrettävien elementtien kautta.

Teoksissani hahmot ovat yleensä alastomia. Vaatetus muuttaa ihmishahmon persoonaksi ja teoksen merkitys muuttuu ihmisyyden kuvaamisesta henkilön kuvaamiseksi. Pohdittaessa kaiken taustalla olevaa ihmisyyttä ideatasolla, on irrottauduttava aikaan, uskontoon ja kulttuuriin liittyvistä rajoitteista.

Teoksen sijainti

Teos sijaitsee Paasi-rakennuksen pääportaikossa, neljännessä kerroksessa. Rakennus on julkinen tila ja teos on nähtävissä rakennuksen aukioloaikoina.


"Elämä", triptyykki
öljy kankaalle, 2011
150 x 300 cm

English
top